Потврда демографске катастрофе: Рапидно опада број ученика

Према подацима Републичког завода за статистику (РЗС), објављеним  почетком овог месеца, у Србији је у прошлој, школској 2021/22 години било 507.374 ђака што је знатно мање него школске 2012/13 године када је тај број износио 565.199. Нажалост и овај податак је још један аргумент у прилог катастрофалној демографској политици садаше власти и доказ да уведене мере нису дале никаквог ефекта.

Из података РЗС-а видимо да је смањен и број уписаних првака и свршених основаца. Број уписаних првака је 2012/13 био 70.192, док је тај број сада тек 64.233. Када говоримо о броју основаца коју су завршили осми разред, тај број је пао са 74.704 на 64.253. Стручњаци из области демографије наводе како би промена свеопште друштвене климе била предуслов за бољу демографску слику. Тек онда би требало да уследе усмерене квалитетне мере, за којима актуелна власт свакако не подлеже. Србија би се, имајући у виду све што је наведено, борила да има 5 милиона становника одрживо, а та бројка би кренула да расте тек од 2050. године.

За крај, у последњих десет година забележено је и смањене броја школа, са 3.455 на 3.219. Велики узрок тога је и тренутан систем по којем се гасе сва одељења која немају довољан број ђака. У српским школама је по тренутном систему неопходно да одељење има 15 ученика, док је код националних мањина тај број знатно мањи, односно свега 5 ђака.